Balanserar grundfrekvenser i plus- eller minuspolaritet!

Enter Title

Rayocomp PS 1000 Polar Evolution

Den nya Rayocomp PS 1000 Polar Evolution är en verklig milstolpe inom Bioresonans enligt Paul Schmidt.

Om man tittar noga på apparatmarknaden finns det en speciell apparat för varje tillämpningsmöjlighet inom frekvensmedicinen. Detta betyder för användaren att han/ hon måste köpa en ny apparat för varje område och att han/ hon även måste ha plats för apparaten. 

Grundidén, som är genomgående för hela utvecklingen av Rayocomp PS 1000 polar, var att tillverka en multifunktionsapparat inom frekvens-medicinen. Denna uppgift har lösts genom en modulär konstruktion.
 

Det modulära apparatkonceptet

Detta innebär att en modul i Rayocomp PS 1000 polar erbjuder motsvarande funktion för varje användningsområde. Ett exempel: Till grundutrustningen av Rayocomp PS 1000 polar hör modulen för bioresonans enligt Paul Schmidt med alla dess funktioner. En annan modul är harmoniseringen med ljud från naturen och med musik. Om man investerar i denna extramodul kan man erjuda patienten passande naturljud via hörlurar parallellt med bioresonans enligt Paul Schmidt, utan att behöva köpa ännu en apparat.

För användaren är den modulära konstruktionen en stor fördel. Dels får denne en prisvärd startapparat. Eftersom modulerna alltid kan kompletteras med extrautrustning växer apparaten med terapeutens krav och behov. Dels kommer man att kunna integrera framtida moduler, som Rayonex för närvarande håller på att ta fram. För terapeuten innebär detta en säker och framtidsorienterad investering.

Många användare nyttjar redan i dag möjligheten att integrera moduler i efterhand.

Till apparatens koncept hör emellertid också att den är konsekvent enkel att betjäna. Därför är apparaten inte utrustad med en mängd knappar och blinkande ljusdioder, utan betjänas via en bildskärm som styrs genom beröring (touch-screen). Rayocomp PS 1000 polar leder därigenom användaren på ett enkelt sätt genom menyerna med hjälp av visuella informationer. 

En ny användare kan utan problem på bara 5 minuter lära sig, hur de talrika integrerade terapiprogrammen skall användas.
 

Modul 1: Bioresonans enligt Paul Schmidt

Med många nya funktioner och integrerade snabbtester såsom:

  • Kontrollistan med 53 grundfrekvenser för olika organ
  • Totaltest av 10.000 st frekvenser i antingen plus eller minuspolaritet
  • Elektrosmog
  • Geologisk stress
  • Syra/ Basbalansen
  • Allergi och allergiframkallande ämnen
  • Bakterier, virus, parasiter och svamp
  • Stress
  • Samt möjlighet att göra egna program. 

Innehåller 54 grundprogram som täcker in hela kroppen samt en kort och lång version av Chakrabalansering speciellt utformad för kvinnor och män.

Terapiprogram enligt Dr. med. Elmar Ulrich samt ytterligare specialprogram kan även  integreras i apparaten. 
 

Modul 2: Harmonisering med musik

För nya Rayocomp PS 1000 polar har man för vart och ett av de 54 integrerade terapiprogrammen tagit fram en musiktitel – bestående av klassisk musik och ljud från naturen. Med hjälp av dessa titlar kan du på ett utmärkt sätt få patienten i samklang med terapin, t.o.m. under harmoniseringen kan du via hörlurarna tillfoga passande akustiska svängningar. 
 

Modul 3: Akupunktur - Frekvensterapi

Med den här modulen kan man genomföra ett snabbtest av akupunkturmeridianerna. Med denna bas kan man sedan föreslå motsvarande meridianpar för harmoniseringen. Vidare kan varje punkt på en meridian undersökas och harmoniseras (tonifieras eller sederas) samt åskådliggöras med hjälp av en grafisk bild.
 

Modul 4: Patientadministration

Den nya patienthistoriken ger snabbt och enkelt en överblick över tidigare harmoniseringstillfällen, som du kan analysera och vid behov upprepa.

Text/HTML

Modul 1: Innehåller 54 grundprogram som täcker in hela kroppen samt en kort och lång version av Chakrabalansering speciellt utformad för kvinnor eller män.

 

Modul 3: Med den här modulen kan man genomföra ett snabbtest av akupunkturmeridianerna.